Z dumą informujemy, że pierwszy demonstracyjny wyświetlacz radarowy DSD firmy Data Collect został przez nas zainstalowany w Kwilczu pomiędzy szkołą a Urzędem Gminy. Wyświetla prędkość samochodów nadjeżdżających od strony drogi krajowej. Gdy zostanie przekroczona dopuszczalna w tym miejscu prędkość (40 km/h) pojawia się napis ZWOLNIJ, smutna buźka L oraz zaczynają migać lampy LED. Gdy dozwolona prędkość zostaje zachowana pojawia się uśmiechnięta buźka J.Wyświetlacz rejestruje całkowitą liczbę przejeżdżających pojazdów oraz liczbę pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość .
Mamy nadzieje, że wszyscy kierowcy będą oglądać uśmiechniętą buźkę, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej gminie.